You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PHÂN LOẠI, CÁCH HẠCH TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH BẤT ĐỘNG …

 · Chào anh chị ! Công ty em có thuê quyền sử dụng đất trả tiền một lần một miếng đất tại khu công nghiệp. Hợp đồng thuê có thời hạn đến 2055, hiện tại miếng đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mang tên công ty. Bên cạnh đó công ty được ban quản lý khu công nghiệp cấp 1 giấy chứng nhận...

Hạch toán Tài khoản 155 – thành phẩm Theo Thông tư …

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Tài khoản 155 – thành phẩm Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động ...

Hạch toán giá thành sản xuất (TK 631) theo TT 133

1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất theo TT 133: 1.1. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên không sử dụng tài khoản 631 này. 1.2. Chỉ hạch toán vào tài khoản 631 các loại chi phí sản xuất, kinh doanh sau: - …

Giá thành sản xuất thông tư 200

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất thông tư 200. Điều 88. Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất thông tư 200. 1. Nguyên tắc kế toán. a) Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông ...

HẠCH TOÁN GIÁ THÀNH THÔNG TƯ 133

Trường hợpnày khi nhập kho đơn vị có thể hạch toán nợ 152Z/154. Khi xuất kho cho giai đoạn 2 sản xuất thành phẩm A đơn vị xuất nợ 154/152Z. Tuy nhiên phải theo dõi vì nếu vô tình chọn sai TK sẽ dẫn đến lệch kho và sổ cái. - Đối với trường hợp này đơn vị nên hỏi ...

Hạch toán tỷ giá theo Thông tư 200 | KIỂM TOÁN EXPERTIS

Doanh nghiệp cần áp dụng tỷ giá khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ và đ ánh giá chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và cuối kỳ kế toán. https:// I. Cách hạch toán CLTG hối đoái phát sinh trong kỳ a/ Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ: Nợ 151, 152, 153..

HẠCH TOÁN KHAI THÁC CÁT LỘ THIÊN

 · Nếu khai thác bán thì phải có DT chứ. Tập hợp chi phí SX ra cát, đá Nợ TK 621, 622, 627/Có TK 331, 213, 152... cuối kỳ kết chuyển Nợ TK 154/có TK 621, 622,623,627. nợ TK 155 /có TK 154. Trong kỳ xuất bán : Ghi nhận giá vốn Nợ TK 632/có TK 155. Ghi nhận Doanh thu Nợ TK 131/Có TK 511, 33311 ...

Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán theo TT 133

 · Kế toán viên cần cập nhật nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán theo TT 133 vận dụng khi hạch toán tài khoản 632 trong từng trường hợp. Hy vọng bài viết trên giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo trong quá trình học tập và làm việc. Chúc các bạn thành

Cách hạch toán giá vốn hàng bán

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán. Có TK 631 - Giá thành sản phẩm. - Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ tài khoản 155 "Thành phẩm", ghi: Nợ TK 155 - Thành phẩm. Có TK 632 - Giá vốn hàng bán. - Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm ...

Giá hạch toán và giá thực tế

 · Cuối kỳ làm bút toán điều chỉnh mức chênh lệch giữa giá hoạch toán và giá thực tế thôi. Giá hoạch toán thường dùng trong các đơn vị kinh tế nhà nước, dự toán về 621, 622,627 trong 1 thời kỳ nhưng không tính đến yếu tố trượt giá. Nhưng hiện giờ rất ít doanh nghiệp ...